Màng xốp hơi 70cm x 100m

Chiều ngang 70cm
Chiều dài 100m
Khối lượng ~ 3.5 kg
Đường kính bóng khí 10mm
Độ dày màng xốp 4mm