Màng xốp hơi 30cm x 100m

Chiều ngang 30cm
Chiều dài 100m
Khối lượng 1 kg
Đường kính bóng khí 10mm
Độ dày màng xốp 4mm