Màng xốp hơi 40cm x 100m

Chiều ngang 40cm
Chiều dài 100m
Khối lượng ~ 2 kg
Đường kính bóng khí 10mm
Độ dày màng xốp 4mm