Màng xốp hơi 35cm x 100m

Chiều ngang 35cm
Chiều dài 100m
Khối lượng ~ 1.75 kg
Đường kính bóng khí 10mm
Độ dày màng xốp 4mm