Màng xốp hơi 50cm x 100m

Chiều ngang 50cm
Chiều dài 100m
Khối lượng ~
Đường kính bóng khí 10mm
Độ dày màng xốp 4mm