Băng keo màu xanh dương

Phân loại Băng keo màu
Khối lượng 1 kg
Số cuộn 6 cuộn / cây
Lõi 4mm
Thương hiệu lõi USA